Niektórzy… lubią  poezję

Niektórzy  - czyli nie wszyscy,

Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość,

Nie licząc szkół, gdzie się musi

I samych poetów,

Będzie tych osób chyba dwie na tysiąc

Tymi  słowami  z wiersza Wisławy  Szymborskiej prowadząca  uroczystość, zorganizowaną  w ZS im. prof. J. Groszkowskiego, rozpoczęła spotkanie związane ze  świętowaniem  Światowego Dnia Poezji. W  jego obchody Elektryk włącza się już od kilku lat, organizując w szkole Dzień Poezji Regionalnej, zawsze z ogromną przyjemnością goszcząc w swoich murach ludzi kultury, związanych z tworzeniem.

 

Światowy  Dzień  Poezji  obchodzony jest  co roku 21 marca. Święto to ustanowione zostało przez UNESCO w 1998 roku, uroczystości z nim  związane trwają sto dni. Celem tego święta jest promocja pisania, czytania, publikowania  poezji  na całym świecie, także popieranie międzynarodowych, krajowych i regionalnych ruchów poetyckich.

 

Na spotkanie w  ZS przybyli zaproszeni  przez społeczność szkolną  goście: dziennikarz mieleckiego tygodnika Korso – Arkadiusz Łysoń oraz twórcy Mieleckiego Towarzystwa Literackiego – Zbigniew Michalski, Andrzej Talarek, Andrzej Feret. Podczas rozmów z młodzieżą opowiadali o tym, co powoduje, że odczuwają potrzebę tworzenia  i  czym dla nich jest poezja. Prezentowali także własną twórczość.

 

Spotkanie z poezją regionalną zostało połączone z rocznicą urodzin i śmierci Juliusza Słowackiego (210 rocznica urodzin i 170 rocznica śmierci poety). Z tej okazji młodzież przygotowała referat poświęcony życiu, twórczości oraz liryce osobistej poety, zaś panie bibliotekarki przygotowały dla uczniów i gości wystawę poświęconą  polskiemu romantykowi.

 

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm