W dniu 23 stycznia 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Stypendium Dyrektora szkoły, finansowanego przez Radę Rodziców za szczególne osiągniecia w nauce . Komisja w składzie: p.o. Wicedyrektor szkoły – p. Agnieszka Kusak- przewodnicząca, Przewodniczący Rady Rodziców –p. Roman Pantoł, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej –p. Iwona Żola, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dawid Wilk i opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Paweł Kolb, rozpatrując kandydatury uczniów do stypendium wzięła pod uwagę następujące kryteria: średnia ocen, ocena z zachowania, szczególne osiągniecia i zaangażowanie w życie szkoły. Poza tym każdy z kandydatów dodatkowo odbył pozytywne rozmowy indywidualne  z członkami Komisji.

        Komisja podsumowując punkty w wymienionych powyżej kategoriach przyznała stypendia na okres II-IV 2019r. w wysokości 100zł miesięcznie następującym uczniom:

  1. Monika Niemczyk – kl. 2M
  2. Paweł Bryk – kl. 4C
  3. Paweł Popera – kl. 4C
  4. Karolina Pryga – kl. 4D
  5. Natalia Krępa – kl. 4E
  6. Katarzyna Soja – kl. 4E
  7. Żaneta Skoczylas – kl. 4E

     6 lutego 2019r. o godz. 1600 na spotkaniu z uczniami, rodzicami wyróżnionych uczniów, Dyrekcją szkoły i Radą Rodziców, odbędzie się uroczyste wręczanie listów gratulacyjnych. Stypendystom i kandydatom do stypendium gratulujemy , a także zachęcamy do dalszej pracy!

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm