pod takim hasłem Szkolne Koło Wolontariacko - Profilaktyczne  „Pomocna dłoń”  działające w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu zorganizowało 

                                          IV Edycję Szkolnej Szlachetnej Paczki.

Szlachetna Paczka to projekt, który pomaga potrzebującym. Od lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania.

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariacko-Profilaktycznego   „Pomocna dłoń”  już po raz czwarty włączyli się do świątecznej akcji pomocy rodzinom potrzebującym w naszym lokalnym środowisku szkolnym. W ramach przeprowadzonej akcji zostały zebrane : żywność, środki czystości, artykuły szkolne.

Uczestniczyły w niej następujące klasy: I E, IC, IA , II C, IIA, IV E  wraz z wychowawcami oraz nauczyciele, panie:  Dorota Targosz, Teresa Szczepańska oraz  Marzena Roczniak. Szczególne podziękowanie za zaangażowanie składamy Darii Flis z klasy IV e i Maksymilianowi Duszkiewiczowi z klasy II A.

Z pomocy skorzystało  2 rodziny naszych uczniów.

Finał całego przedsięwzięcia nastąpił  20 grudnia 2018 roku.

Organizatorzy akcji, wolontariusze serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli swoją ofiarnością, ale też życzliwością Szkolną Szlachetną Paczkę, bo taka pomoc to miłość w najwyższej jakości.

Organizatorzy: opiekunowie Koła – Iwona Żola, Elżbieta Bąk, Ewelina Jaroń- Miotła,  oraz wolontariusze  z klasy III D i IVE

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm