W dniu 6 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego odbył się szkolny etap XIV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.  Olimpiady Przedsiębiorczości to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W założeniach Organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie różne cele: rozbudzanie i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej.

W szkolnych zmaganiach z przedsiębiorczości wzięło udział 8 uczniów z klas III technikum: Wojciech Szostek, Dawid Tomasiewicz, Hubert Mazgaj (3A),  Adam Skop  (3C) oraz Alicja Król, Dominika Stefanowicz, Weronika Nowak, Monika Kopeć  (3D). Uczestnicy projektu musieli wykazać się wiedzą z następujących obszarów: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy, przedsiębiorstwo, marketing, finanse, psychologia społeczna, zarządzanie. Wiadomości z tych dziedzin sprawdzał test składający się z 50 pytań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności. Dodatkowy problem stanowiły punkty ujemne za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi.

            Uczniowie, którzy przystąpili do eliminacji szkolnych,  mieli okazję połączyć wiedzę książkową z bieżącymi wydarzeniami gospodarczymi oraz znajomością wybranych aktów prawnych. Realizowana od 2005 roku Olimpiada Przedsiębiorczości ma status jednej z największych w kraju. To innowacyjny projekt o społecznym i pro przedsiębiorczym charakterze.

Serdeczne podziękowanie  uczennicom 1 D klasy za pomoc w przeprowadzeniu Olimpiady:  Jagoda Puła, Patrycja Gakan – wykonanie  zdjęć;  Sabina Wendeker, Patrycja Wrzesień – przygotowanie plakatu tematycznego, Izabela Zielińska, Kamila Kalita – przygotowanie auli. Rolę koordynatora przedsięwzięcia pełniła  Lubomira Trela.

Uczniom gratulujemy wiedzy i odwagi!

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm