1. Elektromechanik pojazdów samochodowych - to osoba, która posiada wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizująca swoje wiadomości i zdobywająca nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej. 

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

  • Kwalifikacja M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych samochodów,
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych,
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych

4. Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
 • zakładach w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części,
 • placówkach handlowych
   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm