1. Technik teleinformatyk to zawód przyszłości, przeznaczony dla ludzi, którzy chcieliby świadczyć usługi z zakresu telekomunikacji i informatyki ukierunkowane na projektowanie, konfigurowanie i zarządzanie pracą sieci komputerowych, eksploatację urządzeń i usług sieciowych oraz transmisję danych w sieciach. W ramach kształcenia w tym profilu zdobędziesz również wiedzę z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych oraz protokołów sieciowych.

2. Informacja dodatkowe

W ramach kształcenia zawodowego realizowana jest innowacja pedagogiczna- Zaawansowana grafika komputerowa. Uczniowie uczestniczą przez cały cykl nauki w zajęciach w wymiarze jednej godziny tygodniowo poszerzając swoją wiedzę zawodową o tworzenie i obróbkę grafiki wektorowej, rastrowej oraz animowaną grafikę wektorową.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1:

EE.10 – Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

 1. Kwalifikacja 2:

EE.11 – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
  2. konfigurowania urządzeń sieciowych,
  3. administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
  4. uruchamiania i utrzymania systemów komputerowych, urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych i urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych,
  5. montowania i eksploatowania systemów transmisyjnych,
  6. instalowania i eksploatowania sieci komutacyjnych,
  7. administrowania sieciami teleinformatycznymi.

5. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w:

  1. we wszystkich przedsiębiorstwach o rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej,
  2. firmach handlowych zajmujących się montażem i sprzedażą komputerów,
  3. firmach serwisujących telefony komórkowe,
  4. jednostkach administracji państwowej wykorzystujących własne zasoby teleinformatyczne,
  5. firmach świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz innych podmiotów,
  6. wszelkich jednostkach wymagających zatrudnienia administratorów infrastruktury teleinformatycznej,
  7. firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań sieciowych i telekomunikacyjnych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza Szkoła wyposażona jest w niezbędne pracownie komputerowe, pracownię teleinformatyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co gwarantuje, że absolwent będzie dobrze przygotowany zarówno do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jak i do przyszłej pracy.

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm