1. Fryzjer to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki. W ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu od lat kształcimy specjalistów w tej profesji.   Podejmując naukę uczniowie staną się niezwykle konkurencyjni na dzisiejszym coraz trudniejszym rynku pracy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a co za tym idzie poszerzenie rynku pracy otwiera wspaniałe możliwości przed osobami uczącymi się zawodu fryzjera. Kształcenie praktyczne może odbywać się w zakładach lub salonach fryzjerskich. Na zajęciach praktycznych nasi uczniowie odkrywają swoje talenty, zdobywają  wiedzę, a także, co najważniejsze, rozwijają umiejętności nie tylko w zakresie fryzjerstwa.. 

2. Informacja dodatkowe:

Ukończone kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu:  indywidualnie do potrzeb ucznia

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 514101

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514101

Numer standardu 98/cz

Nauka trwa 3 lata

Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikację „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”.

Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,
 • przedmioty zawodowe związane z technikami i technologią fryzjerstwa, działalnością usługową we fryzjerstwie oraz językiem obcym zawodowym,
 • przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Uczniowie klas I cztery dni w tygodniu uczą się w szkole , a jeden dzień przebywają na zajęciach  praktycznych w zakładzie pracy,
 • W klasie II   trzy dni w tygodniu uczą się w szkole, a  dwa dni przebywają na zajęciach  praktycznych w zakładzie pracy,
 • W III klasie nauka w szkole trwa dwa dni, zajęcia praktyczne trzy dni .
 • Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o naukę zawodu i otrzymać status pracownika młodocianego.

4. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

To kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa Absolwent kończący szkołę w zawodzie Fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dobieranie i  wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywanie zabiegów chemicznych włosów: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.
 • stylizowanie fryzur
 • wykonywanie strzyżenia włosów
 • wykonywanie zagęszczania i przedłużania włosów różnymi metodami i technikami

Uczeń ma dostęp do następnych poziomów kształcenia - w przypadku uzyskania średniego wykształcenia i uzyskania świadectwa maturalnego, wydawanego po zdaniu egzaminu ma możliwość podjęcia nauki  w szkole wyższej, możliwość  uzyskania  dyplomu mistrzowskiego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego dotyczy świadectwo lub dyplom mistrzowski, możliwość doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia ustawicznego.

Osoba posiadająca Świadectwo czeladnicze może wystąpić do izby rzemieślniczej o wydanie Europass - Suplementu do Świadectwa czeladniczego.

5. Fryzjer znajdzie zatrudnienie w:

Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu fryzjera czeladnika mogą podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Mogą też prowadzić własny salon fryzjerski. Uzyskane uprawnienia fryzjerskie są honorowane poza granicami kraju w całej Unii Europejskiej

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Uzależniona jest od wyposażenia salonów, zakładów fryzjerskich w których uczeń odbywa praktykę zawodowa

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm