1. Technik hotelarstwa to zawód przyszłości, który zapewni pracę w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, podróże, organizację czasu wolnego, pośrednictwa między kulturą, turystyką i biznesem a także wzrost zainteresowań społecznych  agroturystyką w Polsce i innych krajach UE.

2. Informacje dodatkowe - nowość - innowacja pedagogiczna - Barmaństwo.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Kwalifikacja 2: T.12.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

4. Sylwetka absolwenta absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika hotelarstwa i jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych w zakresie :

a) planowania, organizowania, koordynowania oraz wykonywania usług hotelarskich w obiektach noclegowych,
b) przyjmowania i kompleksowej obsługi gości w trakcie pobytu,
c) wykwaterowania i rozliczania kosztów pobytu gości,
d) obsługiwania gości VIP, CIP, niepełnosprawnych,
e) organizowania usług dodatkowych (konferencyjnych, rekreacyjno-sportowych, wellness i SPA,
f) prowadzenia korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich,
g) obsługiwania sprzętu biurowego i korzystania z komputerowych programów użytkowych,
h) promowania i reklamy usług hotelarskich,
i) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiektu hotelarskiego,
j) obliczania wskaźników wykorzystania bazy hotelowej i opłacalności prowadzenia działalności,
k) utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
l) przygotowania i podawania posiłków.
m) posługiwania się językiem obcym.

5. Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie:

a) w obiektach bazy noclegowej takich jak:

- zakłady hotelarskie i uzdrowiskowe,

- ośrodki wypoczynkowe,

- pensjonaty i hostele,

- zajazdy i schroniska,

- kwatery prywatne,

b) we współczesnej bazie ruchomej:

- promowej,

- żeglugowej,

- kolejowej,

- lotniczej,

c) a także może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia - zajęcia odbywają sie w klasopracowni hotelarskiej i gastronomicznej w ZS im prof. J. Groszkowskiego, a także na praktykach zawodowych.

W kształceniu technika hotelarstwa przewiduje się trzy praktyki zawodowe :

pierwsza- w części gastronomicznej zakładu hotelarskiego,

druga - w części recepcyjnej i administracyjno-gospodarczej,

trzecia - w części mieszkalnej.

Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, możliwe również praktyki zagraniczne.

 

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm