Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w roku szkolnym 2018/2019 znalazł się w gronie 100 szkół z całej Polski realizujących pilotażowy program koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych.

Pierwszą, która realizuje ten program w Elektryku jest klasa 3A technikum elektronicznego.

W dniu 18.10.2018 r. klasa 3A wraz z nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa, podstaw wojskowości i wychowania fizycznego - Romanem Gruszeckim przebywała na kolejnym jednodniowym szkoleniu w Dębickiej Jednostce.

Realizacja rozpoczętego programu będzie wspierana kompleksowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach ,,Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych – zwanego pilotażowym programem MON”,  Elektryk podpisał współpracę z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego w Dębicy. Program trwa 1,5 roku i obejmuje całą przedostatnią (3klasę) i pierwsze półrocze ostatniej (4 klasy) technikum. W czasie wakacji, po zakończeniu nauki szkolnej – dla absolwentów ochotników, którzy potwierdzą w ramach kwalifikacji wojskowej zdolność do czynnej służby wojskowej, odbędzie się krótkotrwałe szkolenie wojskowe zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

Przedmiot Edukacja wojskowa jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych takimi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego jak:

- zawodowa służba wojskowa,

- terytorialna służba wojskowa,

- zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

 

Zdjęcia i tekst: Roman Gruszecki

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm