21 września br. w Mielcu odbyły się podniosłe uroczystości przekazania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji. Sztandar dla  Policji ufundowany został przez społeczeństwo ziemi mieleckiej, jako wyraz uznania i zaufania społecznego.

        Uroczystości w Mielcu rozpoczęły się mszą św. celebrowaną w Kościele pw. MBNP, a następnie pododdziały (wśród nich klasa 2A technikum elektronicznego o profilu wojskowym  z Elektryka z wychowawcą Romanem Gruszeckim) uroczyście przemaszerowały ulicami miasta na Plac Armii Krajowej,  przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.

Na Placu AK odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Mielca, a także przedstawicielach władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Zastępca Komendanta Głównego  Policji Andrzej Szymczyk symbolicznie przekazał sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Mielcu Jackowi Juwie. Uroczystość zakończyła się defiladą Policji z nowym mieleckim sztandarem oraz kompani honorowych uczestniczących w tym historycznym dla miasta wydarzeniu.

 

                                                                                     Zdjęcia i tekst: Roman Gruszecki

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 69 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2020 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm