W niedzielne popołudnie 10 czerwca 2018 r. w Książnicach k/Mielca, odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia kamienia pamięci i posadzenia dębu niepodległości por. Jana Hajca (1891-1916) urodzonego w tej miejscowości ,,wybitnie ideowego, walecznego i zasłużonego oficera 5 p.p. Legionów” . Uroczystość rozpoczęła msza św. w ceremoniale wojskowym w kościele pw. Jana Chrzciciela w Książnicach, a następnie uroczyście odsłonięto kamień pamięci por. Jana Hajca i zasadzono dąb niepodległości w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą ojczyznę.  Apel Pamięci poprowadzili i salwę honorową wykonali żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 

W uroczystości udział wzięli lokalni mieszkańcy (m.in. uczniowie szkoły podstawowej wykonali montaż słowno-muzyczny) , samorządowcy gminy Mielec, wojskowi, harcerze, Związek Strzelecki ,,Strzelec” , poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz grupa rekonstrukcyjna im. Wojciecha Lisa ps. ,,Mściciel”. Wśród nich była delegacja Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu  – poczet sztandarowy klasy 1A technikum elektronicznego z wychowawcą Romanem Gruszeckim. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Dobrynina.

                                                                                                          Zdjęcia i tekst: Roman Gruszecki

 

Porucznik Jan Hajec – urodził się 1 grudnia 1981 r. w Książnicach, był synem Jana i Marianny. Ukończył gimnazjum w Krakowie. Tam też po maturze w 1910 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale ich nie ukończył. W tym czasie działał w Drużynach Strzeleckich.
W 1911 r. został zatrudniony w Mielcu jako urzędnik adwokacki. Działał aktywnie w mieleckim Towarzystwie Gimnastycznym ,,Sokół” i doskonalił tam umiejętności bojowe. W 1913 r. przeniósł się do Nowego Targu, gdzie utworzył drużynę strzelecką (Polskich Drużyn Strzeleckich). Ukończył kurs podoficerski i mianowano go zastępcą komendanta  okręgu PDS. Po wybuchu I wojny światowej (1 sierpnia 1914 roku), kiedy ogłoszono mobilizację przez Józefa Piłsudskiego przyprowadził Drużynę z Nowego Targu do Krakowa, tam został włączony z drużyną do 2 kompanii kadrowej. Drużyna Jana Hajca weszła w skład 1 pułku piechoty, później 5. p.p. I Brygady Legionów i uczestniczyła w bitwach m.in. pod Nowym Korczynem i Opatowcem (19-23 wrzesień 1914 r., tam Jan Hajec został ranny) i Kostiuchnówką, gdzie 5 lipca 1916 r. poległ bohaterską śmiercią w czasie osłaniania ewakuującej się komendy 5 p.p. z dowódcą płk Leonem Berbeckim na czele. Pochowany został na cmentarzu wojskowym w Wołyniu. Porucznik był wielokrotnie wyróżniany za wielką odwagę, zdolności przywódcze i głęboko patriotyczną postawę. 31 października 1914 r. został mianowany dowódcą plutonu, 5 stycznia 1915 r. otrzymał stopień podporucznika, a 16 grudnia 1915 r. stopień porucznika. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

   

Galeria - "Elektryk"

 

Wybrane pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły.

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 146 dni
   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Uczelnia patronacka  

   

Szkoła z misją  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm