Przed wyborem szkoły już niedługo staną uczniowie trzecich klas gimnazjów. Za kilka tygodni otrzymają świadectwa ukończenia szkoły, ale już teraz zastanawiają się nad ostatecznym wyborem szkoły, w której będą kontynuować naukę.
24 kwietnia odbyły się w Zespole Szkół „Dni Otwarte” podczas których można było zwiedzić budynek szkoły, poznać nauczycieli czy porozmawiać z uczniami, dowiedzieć się, jakie są planowane profile klas, czy są przewidziane dodatkowe egzaminy, a także z których przedmiotów oceny będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do danej klasy. Zgromadzoną młodzież gimnazjów powitał dyrektor szkoły Zbigniew Witek. Przedstawił on ofertę edukacyjną szkoły a następnie młodzież  „Elektryka„ wystąpiła w krótkim programie artystycznym.
         Podczas „Dni otwartych” gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, brać udział w wokalnym i instrumentalnym pokazie szkolnych talentów, poczęstować się szkolnymi wypiekami a także być świadkiem „Wojskowych manewrów Elektryka” –  czyli pokazy sztuk walki wręcz oraz musztra szkolna na dziedzińcu szkoły. Elektryk pokazał też świetnie wyposażone pracownie, osiągnięcia najlepszych uczniów oraz wiele innych atrakcji.
           W bibliotece szkolnej czekały na nich „Kroniki Elektryka” , gazetka „Elektryk”, Quiz czytelniczy oraz wystawa „Z dziejów szkoły”.

Nad przygotowaniami i przebiegiem „Dni Otwartych” czuwali Ewa Bożek oraz:

Biblioteka: Dorota Targosz i Ala Rajchel

Klasopracownia urządzeń i systemów mechatronicznych :Robert Gancarczyk

Klasopracownia mechatroniczna: Paweł Kolb

Klasopracownia teleinformatyczna :Wojciech Walat

Klasopracownia fryzjerstwa: Iwona Żola i Teresa Szczepańska

Klasopracownia hotelarstwa :Zofia Fijałkowska

Barmaństwo:Agnieszka Kusak

Sala gimnastyczna, klasy wojskowe: Hubert Kardyś i Roman Gruszecki

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 41 dni
   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm