Ostatnio ważnym wydarzeniem w murach sławnego „Elektryka” czyli Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego stał się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego. Celem Konkursu było promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych oraz stworzenie możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur  leksykalno – gramatycznych na poziomie B1/B2.

         23 marca prawie dwudziestu uczniów Technikum łamali pióra w walce o szczytne pierwsze miejsca na auli szkolnej. Jak się  okazało, język obcy wcale nie jest „obcym” dla naszej zdolnej młodzieży. A więc zwycięzcami Konkursu zostali uczniowie:

Sebastian Domagała – kl. 4A – 1 miejsce

Kacper Kopera – kl. 2C – 2 miejsce                                                                                            

Mikołaj Wojdyła – kl. 2A – 3 miejsce

          Dyrektor Zespołu mgr Zbigniew Witek pogratulował zwycięstwa najlepszym z najlepszych i wręczył dyplomy oraz nagrody pozyskane od sponsorów mieleckiej firmy Melex sp. z o.o.  Dyrektor życzył uczniom dalszych sukcesów w nauce.

         Organizatorami Konkursu były nauczycielki języka angielskiego Agnieszka Kusek- Pietryka oraz Lubomira Trela.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 41 dni
   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm