W dniu 27 października 2017 roku dyrektorzy szkoły Zbigniew Witek i Marek Sypek wraz z uczniami  klas mundurowych i ich wychowawcami Leszkiem Osipakiem i Hubertem Kardysiem wzięli udział w Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Święto to zostało ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej na dzień 27 października - Zarządzeniem Nr 110/MON z dnia 5.10.2012 roku.

Ustanowienie tego Święta wiąże się z datą 27.10.1918 roku tj. podpisania „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która to ustawa powoływała Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień będące pierwszymi Terenowymi Organami Administracji Wojskowej w Odrodzonej Polsce. Gospodarzami uroczystości byli: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusz Stopa oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu ppłk Mirosław Ciesielski. Dowódcą uroczystości był Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu –   mjr Robert Bajorski. Święto rozpoczęła uroczysta msza św. w Bazylice Mniejszej w Mielcu koncelebrowana przez biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej Leszka Leszkiewicza. Druga część imprezy odbyła się w Samorządowym Centrum Kultury. W części oficjalnej wręczano wyróżnienia i nagrody. wśród wyróżnionych znalazł się dyrektor ZS Mielec Zbigniew Witek, który z rąk ppłk Mirosława Ciesielskiego komendanta WKU w Mielcu otrzymał statuetkę w podziękowaniu za współpracę.

Obsługę cateringową zapewniła restauracja Miastova, a pomocą służyły uczennice technikum hotelarskiego Martyna Butryn, Weronika Kysiak, Daria Mazurek i Patrycja Kołek pod opieką Zofii Fijałkowskiej.

   

Szkoła okiem kamery  

 

   

Maturzysto !  

egzamin dojrzałości już za . . . 14 dni
   

Uczelnia patronacka  

   

   

   

   

   

Programy unijne  

Program - uczenie się przez całe życie

Staże i praktyki zagraniczne

Staże i praktyki zagraniczne

***************************

 ComeniusProjekt partnerski szkół
z krajów UE

***************************

Praktyki Erasmus+

***************************

Projekt praktyk zagranicznych
"PO WER"

***************************

   
Copyright © 2019 Elektryk - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator: pracownie76(małpa)gmail.com
Aktualności: biblioteka2(małpa)poczta.fm